Till förstasidan
ALLMÄNNA LÄNKAR

Bibeln och Bibelhjälpmedel
Kristna bekännelser
Hemsidor om kristen tro
Kristna rörelser inom Svenska Kyrkan
Andra kristna rörelser
Kristna tidningar
Andra kristna länkar
Övriga länkar
Kristna länksamlingar
Tro och vetande
BIBELN OCH BIBELHJÄLPMEDEL
kategorier

Bibeln på svenska
Folkbibeln 1998 (med sökfunktion) www.folkbibeln.net
NuBibeln 2017 (text och ljud) www.bible.com/sv/bible
Kyrkobibeln 1917 www.lysator.liu.se/runeberg/bibeln, www.biblegateway.com/versions/ind...
Karl XII:s Bibel (1703) sv.wikisource.org/wiki/Karl_XII:s_Bibel, bibeltemplet.net/bibelnonline/KarlXII/
Bibel 2000 (med sökfunktion) www.bibeln.se
Bibel 2000 - Som ljudbok http://voxbiblia.se
Levande Bibeln
(parafras, dvs mycket fri översättning)
www.biblegateway.com/versions/ind...


Konkordanser - ordsökning i Bibeln
Folkbibeln 1998 www.folkbibeln.net
Bibel 2000 www.bibeln.se/


Bibeln på andra språk
Bible Gateway www.biblegateway.com/versions/
Bible database bibledatabase.net/
Bibeln på över 80 språk (Bibelfrågan) http://www.alltombibeln.se/...
King James på mp3 www.audiotreasure.com/KJV/


NT på grundspråket grekiska och Septuaginta (den äldsta översättningen av GT till grekiska)
NT på grekiska, Nestle/Aland, och Textus Receptus, Septuaginta och Vulgata, Katolska kyrkans latinska översättning domus-ecclesiae.de/biblia-sacra/...
NT på grekiska www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt


GT på grundspråket hebreiska
Codex Leningradensis www.tanach.us/Tanach.xml
Masoretiska texten på hebreiska och engelska www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm
Transkriberat till latinska bokstäver www.afii.org/texts/tnkhbtr.pdf
(obs: Pdf-fil)


Interlinears - grundtexten med ord-för-ord-översättning
Bibelinterlinear, Hebreisk/engelsk, Grekisk/engelsk (GT: Biblia Hebraica Stuttgartensia, Septuaginta, NT: Nestle/Aland 26:e upplaga, Textus Receptus 1894, Bysantinsk text 1991). Hebreiskt och grekiskt typsnitt kan laddas ner. www.studylight.org/isb
GT: Hebreisk/engelsk interlinear (ovokaliserad) (Biblia Hebraica Stuttgartensia). Hebreiskt typsnitt behöver inte laddas ner. PDF. www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/
Hebrew_Index.htm
NT: Grekisk/engelsk interlinear (Westcott-Hort 1881). Grekiskt typsnitt behöver inte laddas ner. PDF. www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/
Greek_Index.htm
NT: Peshitta (tidig arameisk översättning) arameisk/engelsk interlinear. PDF. www.peshitta.org


Handskrifter
Dödahavsrullarna dss.collections.imj.org.il
Silverbibeln www.ub.uu.se/silverbibel

KRISTNA BEKÄNNELSER
kategorier

På svenska
Apostoliska trosbekännelsen www.logosmappen.net/bekskrifter...
Nicaenska trosbekännelsen www.logosmappen.net/bekskrifter...
Athanasianska trosbekännelsen www.logosmappen.net/bekskrifter...
Credos trosgrundval http://www.credo.nu/...
Lausannedeklarationen http://www.lausanne.org/...
Lutherska bekännelseskrifter www.logosmappen.net/bekskrifter...


På grundspråk
Apostoliska trosbekännelsen på latin www.creeds.net/ancient/apostles.htm,
en.wikipedia.org/wiki/Apostles_Creed,
www.vatican.va/archive/catechism....
Nicaenska trosbekännelsen på grekiska www.creeds.net/ancient,
en.wikipedia.org/wiki/Nicene_Creed
Athanasianska trosbekännelsen på latin www.creeds.net/ancient/Quicumque.html
Lausannedeklarationen på engelska www.lausanne.org/...

HEMSIDOR OM KRISTEN TRO
kategorier

Stiftelsen Bibelskolan - Bibelskola på nätet www.bibelskolan.com
Logosmappen - Luthersk hemsida www.logosmappen.net
Min Frid www.MinFrid.se
Kunskap om Gud - om Gud och fysiken www.KunskapOmGud.se

KRISTNA RÖRELSER INOM SVENSKA KYRKAN
kategorier

Karismatiska
Oasrörelsen www.oasrorelsen.se
Ungdoms-Oas http://www.oasrorelsen.se/ungdomsoas/
Bibelskola XP http://ungdomsoas.se/bibelskola/
Barn-Oas www.barn-oas.nu


Högkyrkliga
arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse www.kyrkligfornyelse.org/


Lågkyrkliga
Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner www.elmbv.se/
ELMBV ger ut tidningen Till Liv www.tillliv.se
ELMBV ger ut barntidningen Droppen droppen.elmbv.se/
Evangelisk Luthersk Mission Ungdom (ELU) www.elungdom.se
ELUs tidning Insidan www.insidan.net


Gammalkyrkliga
Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro www.kyrkligaforbundet.se/
ger ut tidningen Kyrka och Folk www.kyrkaochfolk.se
Kyrkliga förbundets unga, KFU www.kfunga.com

ANDRA KRISTNA RÖRELSER
kategorier

Student- & elev-
Credo - Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse, en kristen student- och elevrörelse i Sverige www.credo.nu/

Evangelisk
Svenska Evangeliska Alliansen, SEA www.sea.nu/

KRISTNA TIDNINGAR
kategorier

Dagstidningar
Världen idag (radikal kristen samhällstidning) www.varldenidag.se/
Dagen (väckelsekristet samhällsperspektiv)
www.dagen.se/


Tidskrifter
Kyrka och Folk (Kyrkliga Förbundet) www.kyrkaochfolk.se
Svensk Pastoraltidskrift, SPT (högkyrklig) www.pastoraltidskrift.nu
Till Liv (Evangelisk Luthersk Mission) www.tillliv.se/
Insidan (Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige) www.insidan.net/
Droppen (barntidning, Evangelisk Luthersk Mission) http://droppen.elmbv.se/

ANDRA KRISTNA LÄNKAR
kategorier

Kristen själavård/psykoterapi
Kristna Själavårdsinstitutet, KRIS, i Gråbo
www.kris.se/
KRIS i Göteborg m.fl. platser www.kris.se/enheter.html
Helhet genom Kristus, kristen själavårds- och förbönsrörelse www.helhetgenomkristus.nu
Medvandrarna, stöd för homosexuella www.medvandrarna.se
Minna - rådgivnig för gravida www.minna.nu


Kristna lägergårdar och gästhem
Stiftelsen Berget, kristen meditations- och retreatgård i Rättvik www.berget.se
Lärjungagården i Torestorp - karismatiskt inspirerad www.larjungagarden.just.nu/
Örtagården utanför Uddevalla - gammalkyrkligt inspirerad www.ortagarden.net
Hjelmserydsstiftelsen i Småland - högkyrkligt inspirerad www.hjelmserydsstiftelsen.nu


Bön om väckelse i världens länder
Operation World www.gmi.org/ow


Missionsradio
Norea Radio www.norearadio.se/


Missionsorganisationer
Nordisk Östmission http://www.nordiskostmission.se


Stöd till förföljda kristna
Martyrkyrkans vänner www.martyrkyrkansvanner.net


Kloster och kommuniteter i Svenska kyrkan
Kloster och kommuniteter www.svenskakyrkan.se/klostren


Skapelsetro
Genesis www.genesis.nu/


Övrigt
Crossnet crossnet.se
Johannebergs församling, Göteborg www.svenskakyrkan.se/johanneberg
Anders Brogrens hemsida www.brogren.nu/hemsida.htm

ÖVRIGA LÄNKAR
kategorier

Abortkritiska rörelser
Ja Till Livet www.jatilllivet.se/
MänniskoRätt för Ofödda - MRO www.abortnej.se/


Barn och familj
Barnens Rätt i Samhället, BRIS www.bris.se/
Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid www.barnensratt.se/
Haro - Tid för barnen www.haro.se/

KRISTNA LÄNKSAMLINGAR
kategorier

Open Directory Project dmoz.org/World/Svenska/Samhäl...
Anders Brogrens hemsida www.brogren.nu
Betel www2.hemsida.net/betel777/kristet_bl...
Bed www.bed.nu/default.asp?link=avdelning&avdelning=300&katavd=Länkar
TRO OCH VETANDE
kategorier

En fysikers syn på tillvaron www.KunskapOmGud.se