Till förstasidan

GUDSTJÄNSTER
på studenthemmet


Våren 2021

Välkommen att be tillsammans med oss på studenthemmet! Andaktslivet vilar med ekumenisk öppenhet på klassisk evangelisk-luthersk grund, och har en inriktning mot traditionell mäss- och tidebönstradition med öppenhet för andra böneformer (se Vad är kristen tro?).

Söndag &

Helgdag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

21.00

Sjunget

kompletorium

21.00

Aftonbön

20.30

Huvudsamling/

Mässa

21.00

Aftonbön

21.00

Aftonbön
Huvudsamlingarna på tisdagar kan innehålla aftonbön, bön och lovsång, Bibelstudium, undervisning, samtalskväll, kompletorium, mässa eller liknande.

Mässor och böner kan utebli.


Studenthemmet ligger i Johanneberg på Liljeforsgatan 41, som förbinder Fridkullagatan med Utlandagatan (se karta och flygfoto).

Ring på och säg att Du vill vara med på Gudstjänsten.

Närmaste hållplats är Pilbågsgatan, där stombuss 18 och 19, samt buss 42 och 52 går. Se Västtrafik för mer information.


Ansvarig är Husfar Gunnar Persson, , 031-20 97 92.