Hemsidesmuséum

Här visas äldre versioner av Markusstiftelsens hemsidor. De flesta är rekonstruerade utifrån bevarade filer, och de såg alltså inte med säkerhet ut exakt såhär.

Hoppa till bilder från Hemsidan, Bibelskolan, Fotoalbumet, Hemsidemuséet.

Bilderna kan skalas om genom att ändra storleken på webläsarens fönster. (Ej med Internet Explorer)


Hemsidan
(Öppna nuvarande sida)2000

Hemsidan startades i juni 2000 av Erik Birgersson, som också gav den dess ursprungliga design. Markusstiftelsen hette ursprungligen Stiftelsen Markusgården och den ursprungliga nätadressen var www.markusgarden.nu.
2002

Rolf Aronsson tog över som webmaster i december 2002. Han gav sidan en delvis annan design. Här en sannolik version från april 2004.
2004

I november 2004 började Rolf utarbeta en ny sida. En mellanversion såg sannolikt ut såhär.
2004

I december 2004 var Rolfs nya sida klar.
2005

Den 20 november 2005 lades en design av Otto Eriksson ut. Stiftelsen hade då just bytt namn till Markusstiftelsen. Adressen byttes samtidigt till www.markusstiftelsen.se.
2006

Den 23 oktober 2006 antog Markusstiftelsen sin logotyp, som snart inarbetades på hemsidan. I maj 2007 tog Anders Persson över som webmaster.
Bibelskola Göteborgs hemsida
(Öppna nuvarande sida)2005

Tankar på en Bibelskola aktualiserades under 2004. En separat adress öppnades - www.bibelskolagoteborg.se - och Rolf gjorde en sida till Bibelskolan.
2005

Otto Eriksson gjorde en ny design till Bibelskolans hemsida under våren 2005.
2008

I maj 2008 utarbetade Anders Persson en ny layout på Bibelskolans sida, utifrån en folder utarbetad av Stefan Nyholm.
2009

I februari 2009 fick sidan ett förnyat utseende i samband med att en ny folder tagits fram.
2009

I november 2009 fick Bibelskolans hemsida återigen en förnyad design.
2011

Så här såg sidan ut i oktober 2011.
2012

Under 2011 fick Anders Persson i uppdrag att skapa en ny logotyp för Bibelskolan. I samband med detta fick även hemsidan en ny anpassad design. Bilden är från februari 2012.

Fotoalbum
(Öppna nuvarande sida)2003

Fotoalbumet verkar ha börjat utvecklas av Rolf Aronsson i juni 2003.
2006

Till Otto Erikssons sida 20 november 2005 hörde en ny fotoalbumslayout.
2007

Anders Persson utvecklade ett separat fotoalbum i maj 2007.

Hemsidesmuséum2008

Detta hemsidesmuséum togs fram av Anders och Gunnar Persson under november 2008.
Tillbaka till huvudsidan.