Till förstasidan
INLEDNING

Markusstiftelsens ärende framför alla andra är, att Du skall få lära känna Gud, bli Hans barn och få evigt liv. Det passar därför bra, att vår hemsida inleds med en presentation av vad kristen tro är!

Den beskrivning av kristen tro, som presenteras på dessa sidor, är ingen specialtolkning för Markusstiftelsen. Det är inte ens en utpräglat luthersk tolkning. Jag tror faktiskt att alla klassiskt troende kristna oavsett samfund håller med om innehållet, även om man naturligtvis kan formulera sig olika och lägga betoningarna lite olika.

Du kan välja mellan en kort sammanfattning, en kortare text om ungefär en A4-sida, och en lite längre text om ungefär fyra A4-sidor. Här finns också tips om hur Du kan få veta ännu mer om kristen tro, bl.a. en hel del boktips.


Med vänliga hälsningar

Gunnar Persson
stiftelsens sekreterare