Till förstasidan
STUDENTHEMMET MARKUSGÅRDEN
Intresseanmälan


Du anmäler ditt intresse för boende på Markusgården genom att skicka ett e-postmeddelande till . I brevet skall du besvara frågorna som finns i frågesektionen nedan (där även fler instruktioner finns).

Det går ockå bra att skicka vanligt brev. Skriv då till Markusstiftelsen, Liljeforsgatan 41, 412 61 GÖTEBORG och besvara samma frågor.

Eventuella frågor som Du har kan besvaras av Husfar Gunnar Persson,
Tel. 031-20 97 92, .Ansökningsperioder

Den första frågan gäller vilken termin Du vill flytta in. Här kan Du ange högst en termin, eller någon annan period om högst 6 månader, till exempel sommaren.
Ansökan är aktiv under hela den termin Du anger, oavsett när ett rum blir ledigt.
Men ansökan är också bara aktiv under den terminen. Du måste därför skicka in en separat ansökan för varje termin Du vill ha en aktiv ansökan.
(Om Du inte vill upprepa alla uppgifter i den nya ansökan, kan Du hänvisa till den första.)
(När Du väl flyttat in, är boendetiden inte begränsad till en termin, utan Du kan som regel bo kvar under hela studietiden.)

Du kan skicka in ansökan tidigast 9 månader i förväg - för höstterminen tidigast 1 november året innan, och för vårterminen tidigast 1 april året innan.
De perioder då Du kan skicka in Din ansökan är alltså:
För VT 2019: 1 april 2018 - 31 juli 2019.
För HT 2019: 1 nov 2018 - 31 jan 2020.
För VT 2020: 1 april 2019 - 31 juli 2020.
För HT 2020: 1 nov 2019 - 31 jan 2021.
För VT 2021: 1 april 2020 - 31 juli 2021.
Och så vidare.
Du kan alltså ha två ansökningar aktiva samtidigt.

Denna ordning har vi för att slippa gå igenom gamla ansökningar som inte längre är aktuella.
När ett rum blir ledigt, går vi bara igenom de ansökningar som angivit den aktuella terminen och som inte kommit in för tidigt.Ordningsregler
Läs igenom Markusgårdens ordningsregler.Intresseanmälan
- Öppna ett nytt e-postmeddelande.
- Skriv i adressfältet.
- Skriv Intresseanmälan på ämnesraden.
- Markera hela texten i rutan nedan och kopiera (Ctrl + C).
- Klistra in i e-postmeddelandet (Ctrl + V).
- Fyll i Dina svar på frågorna.
- Skicka in.

Ansökningsperiod
Vilken termin(/period) vill Du flytta in? (Se ovan!):Personuppgifter
Namn (för- och efternamn):Adress:Postadress (postnummer + postort):Telefonnummer:Mobilnummer:E-post:Födelseår:Referenser
Referensperson(er) med kontaktuppgifter. Ange en eller flera personer som kan berätta om Dig som person, Ditt kristna liv och Ditt boende (och som går att nå under ansökningsperioden). Det kan till exempel vara en präst, ungdomsledare, lärare och/eller hyresvärd. Ange ej nära släkningar:Kristen gemenskap
Varför skulle Du vilja bo just på Markusgården?:Är Du intresserad av att Din kristna tro skall få växa, alternativt av att en kristen tro skall få växa fram? (Svara A:Ja, B:Delvis eller C:Nej):Om Ja: Hur är Du engagerad som kristen, alternativt för att söka en kristen tro?:Hur hoppas Du att ett boende på Markusgården kan hjälpa Din tro att växa, alternativt att växa fram?:Vad hoppas Du på när det gäller mässor och böner på Markusgården?:Hur ofta vill Du delta i mässor och böner på Markusgården?:Tycker Du att Markusgårdens Gudstjänster ger uttryck för en livsstil Du vill leva? Svara A:Helt och hållet. B:Delvis. Eller C:Inte alls.Kan Du tänka Dig att ibland ansvara för att leda andakter eller hjälpa till vid mässorna?:Läs igenom Markusgårdens ordningsregler.
(Ordningsreglernas syfte är att göra det möjligt för oss som vill leva på detta sätt, att bo i gemenskap med andra som också vill leva så - åtminstone på prov under tiden på Markusgården. Tanken är inte att tvinga på någon något. Det finns många andra studentboenden att välja, och de flesta har andra regler.)

Vad tycker Du om nykterhetsregeln? (Nykterhetsregeln innebär alltså inte att man inte får dricka alkohol, bara att man inte får dricka sig berusad.)Tycker Du att nykterhetsregeln ger uttryck för en livsstil Du vill leva? Svara A:Helt och hållet. B:Delvis. Eller C:Inte alls.Vad tycker Du om övernattningsregeln? (Övernattningsregeln är alltså tänkt att uttrycka den kristna tanken att sex hör till äktenskapet. Gästrum finns.)Tycker Du att övernattningsregeln ger uttryck för en livsstil Du vill leva? Svara A:Helt och hållet. B:Delvis. Eller C:Inte alls.Hur känner Du inför att ta ditt ansvar för städning av gemensamma utrymmen som korridor, kök och toalett?Vem är du?
Skriv gärna några rader om Dig själv:Vad planerar Du att läsa under den termin Du söker till Markusgården?:Universitet/skola där denna utbildning ges:Vad planerar Du att göra de därpå följande terminerna?:Hur länge hoppas Du kunna bo på Markusgården?:Tidigare studier:Hur vill Du bo?
Vilken eller vilka typer av rum är Du intresserad av (stort, vinds-, mellan eller litet; eller andra önskemål)? (När man väl flyttat in, är det möjligt att byta rum, om ett annat blir ledigt.):Är Du intresserad av ett möblerat eller omöblerat rum (eller vilket som)?:Kan Du tänka dig ett andrahandskontrakt (med förtur till förstahands-)?:Kan Du tänka Dig att arbeta som husmor, om tjänsten blir ledig (städning av källare, tvätt av kökshanddukar, skötsel av fönsterblommor, matlagning vid fester, m.m.)?:Kan Du tänka Dig att arbeta som trädgårdsmästare, om tjänsten blir ledig (gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning, skräpplockning, sopning, skötsel av rabatter, snöskottning - förutsätter att man tänker bo här även under sommaren)?:

Tack för ditt intresse!