Till förstasidan


VEM VAR EVANGELISTEN MARKUS?

introduktion | fördjupning


INTRODUKTION

Markus är mest känd för att ha skrivit ett av de fyra Evangelierna - de fyra Bibelböcker som ur olika perspektiv återger Jesu liv, undervisning och verksamhet. Markus evangelium är det kortaste och det upptar färre händelser än Matteus och Lukas. I gengäld är de händelser som beskrivs mer fullödigt och målande beskrivna.

Markus nära släkt fanns tidigt med i den första kristna gemenskapen i Jerusalem.

Markus tycks som ung ha varit med i Getsemane när Jesus greps. Han måste alltså ha mött Jesus under Dennes jordeliv, men det är oklart hur djupt Markus engagemang var redan då.

Markus tycks ha stått både Petrus och Paulus nära.

Petrus, som också hette Simon, var en fiskare från Gallileen i norra Israel, som Jesus kallade till lärjunge (Mark 1:16-18) och utsåg till apostel - d.v.s. en av Hans tolv närmaste efterföljare och sändebud (Mark 3:13-16). Jesus utsåg honom senare också till ledare för apostlakretsen med orden:

Du är Petrus [som betyder klippa] och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen (Matt 16:18-19).
Två av Petrus brev finns bevarade i Bibeln.

Paulus, som också hette Saul, var inte lärjunge till Jesus under Jesu jordeliv. Han var en högt utbildad jude från Tarsos i nuvarande Turkiet, som förföljde de kristna. Men Jesus uppenbarade sig för honom efter sin uppsåndelse och kallade honom till apostel (Apg 9:1-19). Paulus reste senare runt mycket i området från nuvarande Turkiet till Italien och predikade om Jesus för både judar och ickejudar och grundade många församlingar. Genom sin stora lärdom blev han en viktig teolog. Tretton av hans brev finns bevarade i Bibeln (Romarebrevet - Filemonbrevet).

Markus följde med Paulus på en av hans missionsresor och fanns senare tillsammans med honom i Rom. Där fungerade han också som Petrus tolk. Det var framför allt utifrån Petrus hågkomster som Markus skrev sitt evangelium.

Markus reste senare till Alexandria i Egypten och grundade församlingar och blev deras första biskop. Senare traditioner säger att han där också led martyrdöden.

Evangelisten Markus symboliseras ofta av ett bevingat lejon och hans dag är den 25 april.

Markus hade en stark vilja att sprida Evangeliet om Jesus. Det faktum att han skrev ner evangeliet, visar också att han var angelägen om att bevara det oförvanskat. Detta gör Markus till en förebild för vår stiftelses målsättning och ambition. Vi vill också sprida "det glada budskapet om Jesus Kristus" (Mark 1:1) - gärna lika målande och oförfärat som Markus!

Hur Markusstiftelsen kom att välja just Markus, beskrivs på historiksidan.


Med vänliga hälsningar

Gunnar Persson
stiftelsens sekreterareintroduktion | fördjupning