Till förstasidan

MARKUSSTIFTELSEN
Kontakt
Besöks- och postadress
Markusstiftelsen
Liljeforsgatan 41
412 61 Göteborg
Karta.

www.markusstiftelsen.se

Organisationsnummer: 85 51 01-48 25
PlusGiro: 61 57 54-9
IBAN: SE80 9500 0099 6034 0615 7549
BIC: NDEASESS


Studenthemmet Markusgården
Samma adress som stiftelsen ovan.

Rumsuthyrning Gunnar Persson

031-20 97 92
Intresseanmälan


Fastighetsbeteckning:

Krokslätt 94:16


Bibelskola Göteborg
www.bibelskolagoteborg.se
Jakob Apell
031-778 35 47
073-618 23 09Visitator


Stiftelsen står under episkopal tillsyn av:

Biskop Hans Martin Jönsson av Liepāja *
Liepāja stift, Lettlands Evangelisk-Lutherska kyrka
www.liepajasdieceze.lv


* Med asterisk markerade personer finns med bland stiftelsens grundare (se Historik).


Styrelse


Ordförande Olle Fogelqvist

031- 93 59 22
0723-11 59 22

Sekreterare Gunnar Persson *

031-20 97 92

Ledamöter Tomas Bokedal *

Marie Persson

Anders Svensson

Ständigt adjungerad

Johanna Nyholm Skoglund* Med asterisk markerade personer finns med bland stiftelsens grundare (se Historik).


Utom styrelsen

Kassör Eva Odengård

0735-69 66 38Tillsyn
Markusstiftelsen anlitar auktoriserad revisor och står under länsstyrelsens tillsyn.Webbsida

Ansvarig för innehåll
och utseende
Gunnar Persson *

031-20 97 92

Webmaster /
implementatör
Anders Persson

www.boray.se


* Med asterisk markerade personer finns med bland stiftelsens grundare (se Historik).