Till förstasidan
  VAD ÄR KRISTEN TRO?
  Sammanfattning

·   Gud är en levande och personlig varelse och inte bara en princip eller kraft.
·   Gud förmår allt, är verksam idag, finns överallt, vet allt och är evig.
·   Gud är helig och rättfärdig.
·   Gud är god och kärleksfull.
·   Gud är vår och hela världens Skapare.
·   Gud är Treenig: Han är på en gång de tre personerna Fadern, Sonen och den Helige Ande, som lever i inbördes gemenskap med varandra.
·   Gud älskar Dig och vill ha en personlig relation med Dig.
·   Kristen tro går ut på att ha en relation med Gud.
·   Alla människor har dock kommit bort från Gud, genom att de vänt sig bort från Honom, för att istället gå sin egen väg. Eftersom Gud är den som ger livet, leder detta förr eller senare till lidande och död. Vi förmår inte själva att ta oss tillbaka till Gud.
·   Därför sände Gud sin Son, som blev människa i Jesus Kristus, och som dog och uppstod, för att rädda oss tillbaka till Gud.
·   Var och en som litar på Jesus och på att Han kan och vill rädda oss tillbaka till gemenskapen med Gud, han eller hon får förlåtelse för sitt gamla liv och får ett nytt och evigt liv i gemenskap med Gud. Man får också den Helige Ande, som hjälper en att leva som Gud vill. Har man svårt att lita på Jesus, kan man be Gud om hjälp med det!
 


Med vänliga hälsningar

Gunnar Persson
stiftelsens sekreterare