Till förstasidan
FÖREDRAG
Tidigare föredrag2009:          | VÅR  
2008: HÖST | VÅR  
2007: HÖST | VÅR  
2006: HÖST | VÅR  
2005: HÖST | VÅR  
2004: HÖST | VÅR  
2003: HÖST | VÅR  
2002: HÖST | VÅR  
2001: HÖST |         
2000: HÖST | VÅR  
1999: HÖST(Markusstiftelsen delar inte nödvändigtvis föredragshållarnas ståndpunkter.)

VÅRTERMINEN 2009
Åter till toppen

* Föredragen markerade med asterisk arrangeras av Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Göteborg.

1 mars Missionen i Gamla Testamentet | Johannes Hellberg, adjunkt i GT
8 mars* Trons Fader och Trons Moder | Göte Siverbo, komminister
15 mars Vad gjorde Jesus innan han föddes? | Gunnar Persson, teol kand, fil mag
22 mars Israels uttåg ur Egypten | Egon Olsson, prost
29 mars Jag är Josef, er broder | Rolf Pettersson, komminister
5 april* Visioner och visionärer. Från Kung David till Hugo Gustafsson | Rune Imberg, teol dr, rektorHÖSTTERMINEN 2008
Åter till toppen

* Föredragen markerade med asterisk arrangeras av Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Göteborg.

5 oktober* Mission –Bibelns eller Svenska kyrkans? | Sture Hallbjörner, kyrkoherde em
9 november* Jesus och Herodes Antipas | Rune Söderlund, docent
14 december* Tonspråket hos Bach och Buxtehude | Ulla Ericsson, musikdirektör
(Denna gång är vi på kyrkans läktare så att Ulla samtidigt kan spela på orgeln.)VÅRTERMINEN 2008
Åter till toppen

* Föredragen markerade med asterisk arrangeras av Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Göteborg.

3 februari* Från Athos till Syrien – bilder från Östkyrkan | Lars Widén, komminister
10 februari Den kristne inför naturvetenskapens landvinningar | Allan Emrén, fil dr
17 februari Funktionshinder och kristen tro | Lars Edwardsson, kyrkoherde
24 februari Kristen i försvaret | Jonas Lidén, officer och adjunkt
2 mars* Profeten Jona – inget annat tecken | Ingemar Rådberg, universitetslektor
9 mars Kristen i utbildningsväsendet | Jonas Lidén, officer och adjunkt
16 mars Vem är Jag är? 2 Mos 3 | Gunnar Persson, teol kand och fil mag
30 mars Den kristne och idrotten | Tomas Lund, adjunkt
6 april* Mission på farsi (persiska) | Tony Estaidi, missionär
13 april Kristen tro och medicin | Leif Dotevall, överläkare
20 april Kyrkan och den kristne i politiken | Axel W Karlsson
27 april Åklagare och kristen | Anders Månsson, åklagare
4 maj* Evangeliet om en glad Gud | Fredrik Sidenvall, rektorHÖSTTERMINEN 2007
Åter till toppen

* Föredragen markerade med asterisk arrangeras av Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Göteborg.

9 september Andliga profiler: Manfred Björkqvist | Rune Söderlund, docent
16 september Gud och matematiken | Gösta Rahnberg, fil dr
23 september Att leva i bön | Ingemar L Scott, komminister
30 september New Age och kristen tro | Solveig Hendriksen, fil kand
7 oktober* Församlingsprästen om Fader vår | Tore Bennshagen, komminister
14 oktober Blodets levringsförmåga – en intelligent design | Torbjörn Svartling, leg läkare
21 oktober Martin Luther och musiken | Stefan Pehrson, fil kand
Läs föredraget.
27 oktober Gammaltestamentlig etik | Jonas Nilsson, präst, doktorand
4 november* Anonyma profiler i Bibeln | Chester Åhsberg, kyrkoherde em
11 november Synen på synd i Bibelns omvärld | Jonas Lidén, fil mag
18 november Läkekonsten – dess begränsningar och möjligheter enligt Augustinus | Siver Dagermark, fil dr
25 november Tro & vetande genom tiderna | Axel W Karlsson, präst, forskare
2 december* Profeten Hosea | Bengt Birgersson, pastor
9 december "Starkare än döden – dödens ansikten och kärlekens makt". Om vård i livets slutskede | Johan Holmdahl, med dr, överläkareVÅRTERMINEN 2007
Åter till toppen

* Föredragen 4/2, 4/3, 1/4 och 6/5 arrangeras av Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Göteborg.
14 januari Liturgi som livsstil: Olle Fogelqvist | skolpräst, studierektor
21 januari Kvinnogestalter i Bibeln: Egon Olsson | prost
28 januari Andliga profiler: Buxtehude 300 år | Stefan Pehrson, fil kand
Läs föredraget.
4 februari* Missionsresor i Sibirien: Kjell Holmner | missionär
11 februari Intelligent design: Allan Emrén | fil dr
18 februari Antijudisk teologi idag: Bengt Odeberg | leg. läkare
25 februari Att leva i bön: Ingemar L Scott | komminister
4 mars* Att vara kristen i världen: Johannes Hellberg | adjunkt i Gamla Testamentet
11 mars Lovsång i vardagen: Ulla Ericsson | musikdirektör
18 mars Svepduken i Turin: Ulf Densloe | kyrkoherde em
Läs föredraget.
25 mars Andliga profiler: Ignatius av Antiokia, Mikael Isacson | teol dr, komminister
1 april* Kyrko- och eller sällskapsmission: Lars Edvardsson | teol dr, komminister
8 april Påskdagen - inget program!
15 april Jesus i den judiska påsken: Tony Larsson | bibelöversättare
Utgångspunkter för föredraget: Predikan av Tony Larsson. Påskhaggadah av Lars Enarson.
22 april Mystik och kristen mystik: Solveig Hendriksen | fil kand, lärare
29 april Andliga profiler: Francis Schaeffer, Peter Henrysson | advokat, redaktör för Begrunda
6 maj* Antikrist i Bibeln och i kyrkohistorien: Patrik Toräng | teol dr
13 maj Teologi och psykologi - hur kan psykologin hjälpa oss att få en bättre relation med Gud? Gunnar Persson | teol kand, fil mag
Läs föredraget.
20 maj Septuaginta - den tidiga kyrkans Bibel, Georg Walser | fil dr, bibelforskare
HÖSTTERMINEN 2006
åter till toppen
KRISTET FORUM på LM Engströms gymnasium | tema: Andliga profiler respektive Tro och vetande
Söndagar 16.30.

* Föredragen 10 sept, 8 okt, 12 nov och 10 dec. arrangeras av Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Göteborg. Samma tid och plats.

3 september
Andliga profiler: Martin Luther | Lars Edvardsson, kyrkoherde, teol. dr.

10 september* Bibeln - helig Skrift? Något om kanonprocessen | Tomas Bokedal, teol dr (arrangör: Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Göteborg)

17 september Andliga profiler: Biskop Athanasius | Sten Muhr, teol stud (arrangör: Markusstiftelsen)

24 september Andliga profiler: Dietrich Bonhoeffer | Torbjörn Johansson, teol dr, lektor

1 oktober Andliga profiler: Bo Giertz | Rune Imberg, teol dr, rektor

8 oktober* En fysikers syn på tillvaron, | Allan Emrén, fil dr
Se också hans hemsida: www.KunskapOmGud.se

15 oktober Andliga profiler: Aposteln Petrus | Olle Fogelqvist, studentpräst

22 oktober Dopet i urkyrkan | Gunnar Persson, teol kand, fil mag

29 oktober Felix Mendelssohn   | Stefan Pehrson, fil kand 
Föredraget i fulltext
5 november Rabbi Jesus och fariséerna  | Tony Larsson, bibelöversättare  

12 november* Är vetenskapen objektiv? | Seth Erlandsson, docent

19 november Profeten Sakarja   | Bengt Birgersson, missionssekr., teol dr h c

26 november Andliga profiler: Profeten Daniel | Göte Siverbo, komminister

3 december Experiment på människa – om kliniska prövningars etik  | Carl-Fredrik Burman, Tekn dr, Statistical Science Director 

10 december* Evangelisten Lukas | Sture Hallbjörner, teol lic, kyrkoherde em
VÅRTERMINEN 2006
åter till toppen
KRISTET FORUM på LM Engströms gymnasium | tema: Andliga profiler
Söndagar 16.30.

* Föredragen 12/3, 9/4 och 21/5 arrangeras istället av Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Göteborg. Samma tid och plats.

15 januari
Evangelisten Markus | Gunnar Persson, teol kand, fil mag. Föredraget i fulltext
22 januari
Henric Schartau | Einar Lundberg, kyrkoherde em
29 januari
Gunnar Rosendal | Olle Fogelqvist, student- och skolpräst
5 feb
Noa - rättfärdighetens förkunnare | Martin Wihlborg, civ ing. Föredraget i fulltext
12 feb
Lars Levi Laestadius | Rune Söderlund, docent i teologi
19 feb
Johann Sebastian Bach | Stefan Pehrson, fil kand Föredraget i fulltext
26 feb
Profeten Jeremia | Stefan Nyholm, teol kand församlingspedagog
5 mars
Lina Sandell | Rune Imberg, teol dr, rektor
12 mars*
Magnus Fredrik Roos | Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria
19 mars
Maria - Herrens Moder | Elisabeth Linderoth, leg sjuksköterska
26 mars
Ole Hallesby | Gunnar Eriksson, kyrkoherde
2 april
Hugo Odeberg | Bengt Odeberg, leg läkare
9 april*
Aposteln Paulus | Anders Brogren, prost
16 april
PÅSKDAGEN – inget program |  
23 april
Ansgar – Nordens apostel | Jonas Nilsson, präst, doktorand
30 april
Valborgsmässoafton | - inget program p g a trafikstörningar
7 maj
Om Bibelns trovärdighet | Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.
Föredraget i fulltext
(Tidigare annonserat föredrag - Profeten Sakarja| Bengt Birgersson, präst - utgår p.g.a. sjukdom. Förhoppningsvis får vi höra föredraget till hösten.)
14 maj
Franciskus | Syster Lena, Klaradals kloster
21 maj*
Profeten Habackuk | Egon Olsson, prost
28 maj
Katharina von Bora – ”Luthers Käthe” | Anna Bokedal, tekn lic
 
 HÖSTTERMINEN 2005
åter till toppen
KRISTET FORUM på LM Engströms gymnasium | tema: Bibeln
Söndagar 16.30.


4 september
Skönheten i Guds uppenbarelse | Roland Hellsten
11 september
Bibeln och Da Vinci-koden | Sebastian Rehnman
18 september
Att översätta Bibeln) | Tony Larsson
25 september
Anledningen till Guds vrede (Rom. 1-3:20) | Gunnar Persson
2 oktober
Rättfärdig utan att vara rättfärdig (Rom. 3:21-5) | Gunnar Persson
9 oktober
Bibeln och det moderna | Jonas Lidén
16 oktober
Död och uppståndelse i dopet (Rom. 6-7) | Gunnar Persson
23 oktober
Att umgås med Bibeln | Olle Fogelquist
30 oktober
Om bibeltolkning | Rune Söderlund
6 november
Andens förvandlande kraft (Rom. 8) | Gunnar Persson
13 november
Att hitta ord som är små nog för stora känslor | Tomas Sjödin
20 november
Bibeln och vetenskapen: Om förhållandet mellan tro och förnuft | Torbjörn Johansson
27 november
Spelar det någon roll i vilken ordning vi läser Bibeln? | Jonas Nilsson
4 december
Bibeln och Narnia | Johanna Nyholm
11 december
Profetior - en viktig del av Guds ord | Hans WeichbrodtVÅRTERMINEN 2005
åter till toppen
KRISTET FORUM på LM Engströms gymnasium | tema: nicaenska trosbekännelsen
Söndagar 16.30.

16 januari
Fadern - skapare av himmel och jord | Sören Bolander, präst
23 januari
En enda Herre, Jesus Kristus | Kjell Burman, präst
30 januari
Guds endfödde Son, född av Fadern före all tid | Gunnar Persson, teol kand, fil mag
6 februari
Honom genom vilken allting är skapat | Tony Larsson, systemvetare, teol stud
13 februari
Ondskans problem | Gunnar Persson, teol kand, fil mag


tema: Jesus Kristus

20 februari Jesu uppståndelse, en verklighet | Anders Sjöberg, teol lic, missionsföreståndare, EFS
27 februari Jesus som den barmhärtige samariern | Fredrik Brosché, docent, själavårdare
6 mars Jesu återkomst ­ i härlighet | Olle Fogelqvist, skol- och Credopräst
13 mars Jesu två kraftstationer - korset och tronen | Bengt Pleijel, hedersprost
20 mars Kristusnärvaro | Ingegerd och Carl Gustaf Stenbäck, föreståndare för Lärjungagården
27 mars PÅSKUPPEHÅLL
3 april Den första församlingens bekännelse till Kristus | Bertil Gärtner, biskop emeritus
10 april Jesus i media-Sverige | Carin Stenström, chefredaktör Världen idag

tema: fortsättning på Nicaenum

17 april genom den helige Ande av jungfrun Maria | Gunnar Holmquist, präst
24 april korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven | Torbjörn Johansson, teol dr
1 maj Om den nicaenska trosbekännelsen | Gert Andréen, präst
8 maj som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna | Rolf Pettersson, präst
15 maj Herre över allting | Gunnar Eriksson, präst
22 maj Jesus om den yttersta tiden | Hans Weichbrodt, präst, inspiratör OAS- rörelsen
29 maj Jesus ­ som för oss har blivit människa | Martin Wihlborg, civilingenjörHÖSTTERMINEN 2004
åter till toppen
KRISTET FORUM | tema: nicaenska trosbekännelsen
Söndagar 16.30.

14 november
Christinae kyrka
Jag | Olle Fogelqist, skolpräst i bl.a. Credo och stiftelsens ordförande.
21 november
Christinae kyrka
tror | Gunnar Persson, teol.kand., fil.mag.
28 november
Christinae kyrka
| Per Wallin, teol.stud., ledare för Generation XP
5 december
LM Engströms gymnasium
en enda Gud
12 december
Christinae kyrka
allsmäktig | Ingemar Birgersson, stiftsadjunkt med ansvar för GudstjänstfrågorVÅRTERMINEN 2004
åter till toppen
KRISTET FORUM i Buråskyrkan
Söndagar 16.30.

29 februari Det kristna korset | Anders Sjöberg, präst, teol lic, missionsföreståndare för EFS.
7 mars Jesus och lidandet - Jesaja 53 | Hans Weichbrodt, präst, inspiratör för Oasrörelsen.
14 mars Gud handlar i våra misstag och svagheter | Gunnar Jacobson, präst, leg psykoterapeut.
21 mars Om sorg | Gunnar Eriksson, komminister i Lane-Ryr.
28 mars Skammens många ansikten | Fredrik Brosché, stiftsadjunkt, psykoterapeut.
18 april Kyrkan under martyriet | Rune Imberg, präst, teol dr, rektor för Församlingsfakulteten.
25 april Gamla Testamentet - en grym historia? | Berit Simonsson, teol kand, inspiratör för Oasrörelsen.HÖSTTERMINEN 2003
åter till toppen
KRISTET FORUM i Buråskyrkan
Söndagar 16.30.

14 september Bönelivets dynamik - Vad sker med den som Ber? Hur ser bönesvaren ut? | Eskil Hofverberg, stiftsgårdspräst på Åh.
21 september 3000-årig vishet - håller den idag? Om Gamla Testamentets vishetslitteratur | Roland Hellsten, pastor.
28 september Helighetslängtan - från avbild till likhet | Peter Halldorf pastor, författare.
5 oktober Kyrkan - salt eller spegel? | Siewert Öholm debattör, frilansjournalist.
12 oktober Kan romaner ge själavård? Tankar kring Bo Giertz författarskap | Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria.
19 oktober Livstörst - om våra begär och törstandet efter livets källa | Tom Blåhed, kyrkoherde.
26 oktober Längtan efter Gud - psykoanalys och tro | Eva Basch-Kåhre psykiater, psykoanalytiker, själavårdare.

NYFIKEN PÅ GUD? på Göteborgs Stadsbibliotek, hörsalen.
Samarrangemang med Vasa församling, i samverkan med Göteborgs stadsbibliotek.
Tisdagar kl. 18.30.

30 september Finns Gud? | Anders Arborelius, biskop.
21 oktober Gud, Gud och Gud - treenighetsläran, behövs den? | Arne Rasmusson, Teol. D:r
25 november Historiens Jesus - och trons | Torbjörn Johansson, Teol. D:rVÅRTERMINEN 2003
åter till toppen
KRISTET FORUM i Buråskyrkan
Söndagar 16.30.

23 februari Tänk att man kan vara så glad fast man är så ledsen | Tomas Sjödin, pastor, författare.
2 mars Är frälsningen förutbestämd? | Sven Reichmann, leg läkare, författare.
9 mars Samvetet - psykologiska och teologiska perspektiv | Karin Stadler, fil dr i psykologi, teol mag, leg psykoterapeut.
16 mars Vad har våra tankar och känslor med Gud att göra? | Göran Prytz, stiftsadjunkt, psykoterapeut.
23 mars Gud i konsten | Tom Blåhed, kyrkoherde, konstnär.
30 mars Jag och Bibeln | Andreas Hernqvist, komminister.
6 april Stress och utbrändhet | Ann-Christin Jällfält, leg. psykolog.
13 april Nattvarden i Nya Testamentet | Rune Söderlund, docent i dogmatik.HÖSTTERMINEN 2002
åter till toppen
MÄNNISKOSYN OCH MÄNNISKOVÄRDE
på Stadsbiblioteket | tema: att åldras med värdighet

7 november Varför är en gammal möbel värdefullare än en gammal människa? | Föredrag med performance kring skrifter av Patricia Tudor- Sandahl och Eva Spångberg. Sören Bolander och Bolander & Larssons teater.
19 november Ålderdomen - en bra del av livet | Professor Bertil Steen, geriatriker i Göteborg.
3 december Värdig vård i livets slut | Vårdlärare Kristina Berg, Bräcke Västergård.


KRISTET FORUM i Buråskyrkan
Söndagar 16.30.

15 september I skuggan av 11 september | Erling Ivarsson
22 september Nutidsmänniskan - njutningsmänniskan? | Niklas Ås
29 september Ångest och kreativitet | Sören Bolander
6 oktober Från hat till kärlek | Roland Hellsten
13 oktober Församling 2002 | Bertil Gärtner
20 oktober Rotlöshet | Fredrik Brosché
27 oktober Psykoterapi och kristen tro | Cia HjortVÅRTERMINEN 2002
åter till toppen
KRISTET FORUM i Buråskyrkan
Söndagar 16.30.

24 februari Gör om mig - om att växa in i mognad | Tomas Sjödin
3 mars När Gud "unnar oss" - om ägande och andlighet | Sven Reichmann
10 mars Den exponerade nutidsmänniskan | Stefan Gustavsson
17 mars Stressamhället - hinner jag vara kristen? | Olle Fogelqvist
7 april Egokulturen och jag | Fredrik Brosché
14 april Leva med ångest | Sören Bolander
21 april Helande själavård | Ingemar Larsson
28 april Åldrande i en ungdomskultur | Bengt Westholm
5 maj Bönhörelse | Niklas Ås


HÖSTTERMINEN 2001
åter till toppen
KRISTET FORUM i Buråskyrkan.
Söndagar 16.30.

7 oktober Trons grund | Lennart Thörn
14 oktober Försoningen | Rune Söderlund
28 oktober Inympad - om relationen mellan gamla och nya förbundet | Erling Ivarsson
18 november Lever vi i den yttersta tiden? | Hans Weichbrodt
25 november Vad kan vi veta om den historiske Jesus? | Bertil E GärtnerHÖSTTERMINEN 2000
åter till toppen
MÄNNISKOSYN OCH MÄNNISKOVÄRDE på Stadsbiblioteket, hörsalen.
Samarrangemang med Vasa Församling, i samverkan med Göteborgs Stadsbibliotek.
Tisdagar kl. 18.30.

12 september Argument för människovärdet | Ylva Eggehorn, Författare.
17 oktober Mysteriet människan - om kristen holistisk människosyn | Fredrik Brosché, docent i teologi, föreståndare för Kyrkans själavårdscentrum.
7 november Guds bud och dagens människa | Anders Arborelius, biskop.VÅRTERMINEN 2000
åter till toppen
MÄNNISKOSYN OCH MÄNNISKOVÄRDE
Samarrangemang med Vasa församling, i samverkan med Göteborgs stadsbibliotek.
Tisdagar kl. 18.30.

14 mars, Stadsbiblioteket, hörsalen Kloning, fosterdiagnostik och genmanipulation - var är människovärdet? | Johan Holmdal, specialistläkare vid Sahlgrenska univrsitetssjukhuset, ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 1991-97.
21 mars, Vasa församlingshem Människovärdet i Bibeln | Bertil Gärtner, biskop em.
28 mars, Vasa församlingshem Människan - förvaltare av Guds skapelse | Bo Brander, präst och föreståndare för S:t Laurentiistiftelsen i Lund.HÖSTTERMINEN 1999
åter till toppen
MÄNNISKOSYN OCH MÄNNISKOVÄRDE på Stadsbiblioteket

26 oktober Arbete och människovärde | Sören Bolander, f.d. företagspräst vid Volvo Torslandaverken.
2 november Mellan ängel och best - Människan en horisontvarelse | Anders Piltz, katolsk präst, docent.
9 november Självmord och självmordsprevention i det tidigmoderna Sverige - Människa och människovärde i en samhällelig kontext | Yvonne Maria Werner, docent i historia.
Läs föredraget.


Kontakt
Jonas Lidén
031-28 51 83